top of page

SPONSRINGSSTRATEGI

Vissa bolag har idag en eller flera sponsoransvariga utsedda. Ofta är rollen väldigt intensiv i perioder och det är inte ovanligt att man låter rollen fördelas på flera personer. Med mig har ni möjligheten att outsourca rollen under de delar av året ni behöver den. Jag har jobbat nära och i samråd med flera personer i den aktuella rollen, men även agerat stöd till bolag som inte haft den. Kortfattat så har jag god erfarenhet av vad som krävs för rollen, och kan bidra med både erfarenhet och nytänkande inom området

1

IDENTIFIERING

Första steget på resan innefattar att matcha valet av sponsorskap med er företagskultur. Många associerar sponsring med sport, men beroende på ert företags kultur och värderingar så finns det fler Alternativ såsom: kultur, utbildning, forskning m.fl. När vi funnit inriktningen som matchar er filosofi så går vi vidare till nästa steg

2

INRIKTNING

 Nu när vi vet vilken väg som passar er så startar urvalsprocessen med att finna lämpligt projekt att sponsra. Jag tar fram underlag för de rättigheter som är möjliga/lediga. När valet är gjort så påbörjar jag förhandlingen för att se till att ni får de rättigheter ni önskar till rätt pris 

3

AKTIVERING

En genomtänkt aktivering är avgörande för att få ut maximal effekt av er sponsring. Vi tar fram en strategi som involverar både era anställda, nya och existerande kunder samt leverantörer

 

 

4

UPPFÖLJNING

Vi går igenom resultatet av sponsringen och vilka värden som skapats. Nu har vi också ett resultat som är viktigt att förvalta och utveckla för framtiden

ROLLEN SOM SPONSRINGSANSVARIG

Vissa bolag har idag en eller flera sponsoransvariga utsedda. Ofta är rollen väldigt intensiv i perioder och det är inte ovanligt att man låter rollen fördelas på flera personer. Med mig har ni möjligheten att outsourca rollen under de delar av året ni behöver den. Jag har jobbat nära och i samråd med flera personer i den aktuella rollen, men även agerat stöd till bolag som inte haft den. Kortfattat så har jag god erfarenhet av vad som krävs för rollen, och kan bidra med både erfarenhet och nytänkande inom området. Som referens kan vi se hur jag byggt upp mitt eget event Vadstena Triathlon från grunden: www.vadstenatriathlon.se  

bottom of page